Regulamin - Festiwal

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin


WARSZAWSKI FESTIWAL
"MINIATURA MUZYCZNA NA INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE"
dla uczniów Szkół Muzycznych I i II st.

1
Festiwal odbędzie się w dniach 7 - 8 marca 2016r.  w sali koncertowej ZPSM nr im. Karola Szymanowskiego
I i II st. w Warszawie.
2
Warszawski Festiwal "Miniatura Muzyczna na Instrumenty Dęte Blaszane" jest organizowany przez
  ·  Sekcję Instrumentów Dętych i Perkusji  ZPSM nr 4 w Warszawie
                współorganizatorzy:
   · FUNDACJA – MUZYKA – TALENT – PASJA
   · Rada Rodziców ZPSM nr 4 w Warszawie
3
Celem Festiwalu jest:
· podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych poprzez konfrontacje między uczestnikami,
· popularyzowanie instrumentów dętych blaszanych wśród dzieci i młodzieży,
· prezentowanie wartościowej literatury muzycznej pod względem dydaktycznym i artystycznym,
· umożliwienie młodym muzykom zdobycie nowych doświadczeń estradowych, oraz sprawdzenie swoich
  umiejętności wykonawczych.
4
Festiwal jest jednoetapowy i odbędzie się w formie występu publicznego.
5
Uczestnicy Festiwalu klasyfikowani będą w grupach wiekowych:
     szkoła muzyczna I st. (podstawa)              
         I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych I st.
II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych I st.

     szkoła muzyczna II st. (6-letni cykl kształcenia)
       III grupa – uczniowie klas 1–3 szkół muzycznych II st.
       IV grupa – uczniowie klas 4–6 szkół muzycznych II st.

     szkoła muzyczna (4-letni cykl kształcenia)
        V grupa – uczniowie klas 1–2 szkół muzycznych I st.
       VI grupa – uczniowie klas 3–4 szkół muzycznych I st.
6
Uczestnik jest zobowiązany do wykonania dowolnej miniatury z pamięci z towarzyszeniem fortepianu lub solo.
7
Harmonogram występów na Festiwalu zostanie sporządzony przez organizatora.
8
Uczestników Festiwalu oceniać będzie JURY według skali od 1-25 pkt. Laureaci - powyżej 23 punktów, wyróznienia 21-23 punkty. Punktacja będzie odrębna dla poszczególnych grup wiekowych. Dodatkowo wyróżnieni zostaną wykonawcy spośród uczących się pierwszy rok (bez względu na wiek i grupę wiekową).
Rozdanie dyplomów, nagród oraz spotkanie jurorów z wykonawcami i pedagogami w poszczególnych grupach wiekowych odbędą sie po zakończeniu przesłuchań.
Jury przewiduje przyznanie nagrody GRAND PRIX dla najlepszego uczestnika festiwalu.
9
Występy uczestników Festiwalu będą rejestrowane (video).
Wykonany program wszystkich nagrodzonych laureatów zostanie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej Festiwalu.
Pozostali uczestnicy będą mogli obejrzeć swoje występy na zakodowanych stronach. Każdy uczestnik oraz szkoła delegująca otrzyma hasło umożliwiające dostęp do strony niedostępnej dla innych.
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a najlepsi zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.
Nagroda główna przypadnie  wykonawcy, który otrzymał najwyższą średnią punktację spośród wszystkich uczestników (z pominięciem osób grających I rok).
10
Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł.  Wpłaty należy dokonać na konto:  

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001
FUNDACJA – MUZYKA – TALENT – PASJA
01-530 Warszawa ul. Krasińskiego 1 lok.48
z dopiskiem:   Warszawski Festiwal Miniatura Muzyczna na Instrumenty Dęte Blaszane

                            Wpisowe nie podlega zwrotowi.
11
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 lutego 2016r.
12
Zgłoszenia  wraz z dowodem wpłaty można przesłać:     
  · pocztą elektroniczną na adres:    sekretariat@szymanowski.edu.pl
  · faxem  tel./fax 0-22 839 18 79
  · zwykłą pocztą na adres Szkoły:   
                ZPSM  nr 4 im. Karola Szymanowskiego
                01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1
                z dopiskiem:   Warszawski Festiwal Miniatura Muzyczna na Instrumenty Dęte Blaszane     
13
Zgłoszenie udziału w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
14
Szczegółowe informacji  można otrzymać:
      Krzysztof Specjał   tel. 601 072 432  lub   krzysztofspecjal@wp.pl
      Wiesław Woźnicki  tel. 880 771 743   lub    w.wożnicki@interia.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego