Regulamin - Wilanowski Festiwal Instrumenty Dęte Blaszane 2016

Przejdź do treści

Regulamin


WILANOWSKI FESTIWAL
"INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE"
dla uczniów szkół muzycznych I i II st.
(szkoły publiczne, prywatne, 4-letni i 6-letni cykl nauczania)

1
Festiwal odbędzie się w dniach 28 - 29 maja 2016r.  w sali koncertowej Centrum Kultury Wilanów
2
Wilanowski Festiwal "Instrumenty Dęte Blaszane" jest organizowany przez
     pomysłodawca festiwalu, projekt i wykonanie oraz administracja strony internetowej festiwalu.
3
Celem Festiwalu jest:
· podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych poprzez konfrontacje między uczestnikami,
· popularyzowanie instrumentów dętych blaszanych wśród dzieci i młodzieży,
· prezentowanie wartościowej literatury muzycznej pod względem dydaktycznym i artystycznym,
· umożliwienie młodym muzykom zdobycie nowych doświadczeń estradowych, oraz sprawdzenie swoich
  umiejętności wykonawczych.
4
Festiwal jest jednoetapowy i odbędzie się w formie występu publicznego.
5
Uczestnicy indywidualni Festiwalu klasyfikowani będą w grupach wiekowych:

     szkoła muzyczna I st. (podstawowa)
         I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół muzycznych I st.
                       PROGRAM: wykonanie dwóch dowolnych utworów, przynajmniej jeden musi być                        wykonany z pamięci.
               
       II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół muzycznych I st.
                      PROGRAM: wykonanie dwóch dowolnych utworów, przynajmniej jeden utwór musi być                       wykonany z pamięci. Czas występu do 6 min. (minimum 4 min.)

     szkoła muzyczna II st. (6-letni cykl kształcenia)
      III grupa – uczniowie klas 1–3 szkół muzycznych II st.
                       PROGRAM: wykonanie dowolnego programu sładającego się z dwóch utworów
                       o zróżnicowanym charakterze z towarzyszeniem fortepianu lub solo,
                       przynajmniej jeden utwór musi być wykonany z pamięci.
                       Czas występu do 10 min. (minimum 7'min.)

       IV grupa uczniowie klas 4–6 szkół muzycznych II st.
                       PROGRAM: wykonanie dowolnego programu sładającego się z dwóch utworów
                       o zróżnicowanym charakterze z towarzyszeniem fortepianu lub solo,                        przynajmniej jeden utwór musi być wykonany z pamięci.
                       Czas występu do 15 min. (minimum 10 min.)

     szkoła muzyczna I st. (4-letni cykl kształcenia)
        V grupa – uczniowie klas 1–2 szkół muzycznych.
      VI grupa – uczniowie klas 3–4 szkół muzycznych.
                       PROGRAM: można wybrać program grupy II,III lub IV,
                       w zależnosci od poziomu zaawansowania w grze na instrumencie.

6
Zespoły kameralne klasyfikowane będą w kategoriach:
  • zespoły kameralne szkół  I st.
duety, tria (dopuszcza się możliwość składu: dwa instrumenty dęte blaszane + akompaniament fortepianu, może być realizowany przez pedagoga lub ucznia), kwartety,kwintety.
Program dowolny, czas - do 10 min. (minimum 4 min.)

  • zespoły kameralne szkół II st.
w festiwalu mogą występować tria, kwartety, kwintety, sekstety
w skład których wchodzą wyłącznie instrumenty dęte blaszane.
Program dowolny, czas - do 15 min. (minimum 10 min.)
7
Harmonogram występów na Festiwalu zostanie sporządzony przez organizatora.
8
Uczestników Festiwalu oceniać będzie JURY według skali od 1-25 pkt. Laureaci - powyżej 23 punktów, wyróznienia 21-23 punkty. Punktacja będzie odrębna dla poszczególnych grup wiekowych. Dodatkowo wyróżnieni zostaną wykonawcy spośród uczących się pierwszy rok (bez względu na wiek i grupę wiekową).
Rozdanie dyplomów, nagród oraz spotkanie jurorów z wykonawcami i pedagogami w poszczególnych grupach wiekowych odbędą sie po zakończeniu przesłuchań.
Jury przewiduje przyznanie nagrody GRAND PRIX dla najlepszego uczestnika festiwalu.
9
Występy uczestników Festiwalu będą rejestrowane (video).
Wykonany program wszystkich nagrodzonych laureatów
zostanie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej Festiwalu.
Pozostali uczestnicy będą mogli obejrzeć swoje występy na zakodowanych stronach. Każdy uczestnik oraz szkoła delegująca otrzyma hasło umożliwiające dostęp do strony niedostępnej dla innych.
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a najlepsi zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.
Nagroda główna przypadnie  wykonawcy, który otrzymał najwyższą średnią punktację spośród wszystkich uczestników (z pominięciem osób grających I rok).
10
Koszt uczestnictwa wynosi: uczestnicy indywidualni - 70 zł., zespoły kameralne: 50 zł od ucznia.               Wpłaty należy dokonać na konto:  

Fundacja Edukacji Kulturalnej w Warszawie
BZ WBK S.A. 33 O/Warszawa
64 1090 1056 0000 0001 1668 8729
z dopiskiem: Warszawski Festiwal Instrumenty Dęte Blaszane

                            Wpisowe nie podlega zwrotowi.
11
WAŻNE - Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 23 maja 2016r.
12
Zgłoszenia  wraz z dowodem wpłaty (skan) można przesłać:     
 pocztą elektroniczną - kliknij   
  1. zeskanowany formularz i potwierdzenie wpłaty na adres:  w.woznicki@interia.pl
  2. zwykłą pocztą na adres:
                   Centrum Kultury Wilanów
                   ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
z dopiskiem:   Wilanowski Festiwal Instrumenty Dęte Blaszane     
13
Zgłoszenie udziału w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
14
Szczegółowe informacji  można otrzymać:
      Wiesław Woźnicki  tel. 880 771 743   lub    w.woznicki@interia.pl
Wróć do spisu treści