Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

Przejdź do treści

Natalia Karaszewska flet 1 miejsce oraz Best Performance w kategorii JUNIOR -

American Protégé, New York USA, nagroda:
występ w Carnegie Hall – nowojorskiej sali koncertowej, jednej z najbardziej prestiżowych
na świecie

Naszym celem jest zainteresowanie i zachęcenie uzdolnionych muzycznie dzieci do gry na instrumentach dętych. Nasza strona internetowa zawiera informacje o pedagogach, uczniach,
absolwentach Sekcji Instrumentów Dętych
i Perkusji.

Sądzimy, że informacje o nas ułatwią rodzicom uzdolnionych muzycznie dzieci wybór szkoły.

Mamy nadzieję, że nasze sukcesy zachęcą Was
do przyjścia do naszej szkoły. Wystarczy tylko przebrnąć przez konkursowy egzamin wstępny, podobnie jak w innych szkołach muzycznych!!!

Z A P R A S Z A M Y !
Our aim is to interest and encourage musically gifted children to play woodwind and brass instruments.

Our website presents information about the teachers, students and graduates of the Woodwind and Brass and Percussion Section.

We hope this information will be helpful for parents and make it easier for them to choose
a school.

Experienced experts-teachers of the Woodwind and Brass and Percussion Section make that we can show off our student’s successes.

We hope that our successes will encourage you
to come to our school. Only thing you have to do to join us, is to pass competitive entrance exam!!!

JOIN US!
Wróć do spisu treści