Robocza

2015 - 2016
Przejdź do treści
Rekonstrukcja stron. Konwertowanie plików video (nieaktualna wersja video FLV) na format MP4

Realizacja tych internetowych stron, dostępnych wyłącznie dla znających adres strony oraz odpowiednią nazwę i hasło umożliwia:

uczniom -  przeanalizowanie i ocenę swojej gry, co się udało dobrze zrealizować, usłyszeć i zobaczyć popełnione błędy w celu poprawienia

                    w następnych występach,

rodzicom - ułatwi „na bieżąco” stałe śledzenie postępów dzieci w grze na instrumencie.


Nazwy i hasła są niepowtarzalne, inne dla każdego ucznia.
Proces przygotowania filmów do wstawienia na strony internetowe, np.: konwertowanie plików video do odpowiedniego formatu, jest bardzo czasochłonne. Z tego powodu mogą występować opóźnienia z aktualizacją stron.

W miarę moich możliwości czasowych będę się starał o możliwie najszybszą instalację filmów.
Za zgodą rodziców, nauczycieli i uczniów najlepsze wykonania będą eksponowane na oficjalnych, ogólnodostępnych stronach naszej sekcji.
W przypadku problemów z otwarciem strony, odtwarzaniem filmów lub błędów na stronie proszę o kontakt:
Telefon kom. 880 771 743   lub wypełnienie i wysłanie e-mail  (na dole po prawej stronie)


Wiesław Woźnicki

kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji


aktualizacja 15 lipca 2017
Wróć do spisu treści